نمایشگاه اندونزی 2019

October 5, 2019
آخرین اخبار شرکت نمایشگاه اندونزی 2019

یازدهمین ویرایش PALM INDONESIA 2019

این یک دعوت از شماست. به بازدید از غرفه ما خوش آمدید.

اندونزی (مدان) نمایشگاه بین المللی روغن نخل ------ بزرگترین و حرفه ای ترین نمایشگاه روغن نخل در جهان.

زمان: از 8 اکتبر تا 10 اکتبر 2019

آدرس: مرکز کنفرانس هتل برتر در medan shantyka

شماره غرفه: 65

دامنه نمایشگاه:

1. فناوری و تجهیزات فرآوری روغن نخل

2. تجهیزات پردازش روغن نخل

3. برداشت درخت نخل